A l’entrada del centre davant de la porta hi ha un suro on s’exposarà tota la informació que pot interessar a l’alumnat d’ ESPA.

L’IES Aurora Picornell imparteix els estudis d’ESPA presencials on l’assistència és obligatòria. Una assistència inferior al 70 % de les classes comporta la pèrdua de l’avaluació contínua. Si per motius laborals, de salut o personals heu de faltar a classe s’ha de comunicar al vostre professorat.
La puntualitat és essencial per al bon funcionament del centre. És convenient comunicar amb antelació les absències i els retards prevists.

El centre disposa d’un aparcament tancat on els membres de la comunitat educativa poden estacionar els seus vehicles  Es prega respectar la senyalització a l’hora de deixar els cotxes ( no bloquejar cap accés al recinte). L’aparcament no està vigilat per la qual cosa el centre no es fa responsable de possibles robatoris.
Des de consergeria s’obren i es tanquen les barreres.
Les bicicletes s’han de deixar fermades amb cadena als dispositius habilitats.

Es  prega a l’alumnat d’ESPA l’ús de roba adequada i per respecte als membres de la comunitat educativa llevar-se la gorra dins classe